Thái Nguyên: Thực thi Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại

Minh Lâm|26/12/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 6451/UBND-CNNXD về việc thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại.

thai-nguyen.jpg
Vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại tại Thái Nguyên

Thực hiện công văn số 7652/BTNMT-TCMT ngày 16/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải nguy hại hiện đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để lồng ghép nội dung xử lý chất thải nguy hại vào quy hoạch tỉnh. Trường hợp không đưa vào quy hoạch tỉnh, nghiên cứu tham mưu phương án, lộ trình di dời các cơ sở này vào các khu vực xử lý chất thải tập trung được quy hoạch.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, làm cơ sở để xem xét, cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Năm 2018, toàn tỉnh Thái Nguyên có 245 cơ sở được cấp sổ chủ nguồn thải CTNH, trong đó nguồn phát sinh lớn nhất từ Công ty Samsung (chiếm khoảng 30% tổng lượng phát sinh ). Hầu hết lượng CTNH phát sinh đều được thu gom, xử lý hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng theo đúng quy định, không có hiện tượng xả trộm CTNH ra môi trường.

Việc kiểm soát, giám sát hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải của các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng đầu tư cho công tác xử lý CTR chưa đáp ứng yêu cầu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Thực thi Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại