chất thải nguy hại

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico bị xử phạt gần 450 triệu đồng vì vi phạm Luật bảo vệ môi trường
Mới đây, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico số tiền 444.697.000 đồng