Thanh Hóa: Ban hành Chỉ thị về quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường

Mai Hạ|10/09/2022 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

cat.jpg
Khai thác cát trên sông Mã. Ảnh minh họa

Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các Sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý hoạt động khoáng sản; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tham mưu, đề xuất theo quy định thuộc lĩnh vực của đơn vị mình được giao thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về khoáng sản đến các tầng lớp Nhân dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn; giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất trong hoạt động khoáng sản và các quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

Các Sở, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về khoáng sản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị hoạt động khoáng sản chấp hành nghiêm túc các quy định đã ghi trong giấy phép và các quy định liên quan về đầu tư xây dựng; việc tổ chức khai thác, chế biến, vận tải và kinh doanh khoáng sản phải chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Ban hành Chỉ thị về quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường