quản lý nguồn nước

Hà Nội sẽ lấy nước từ sông Hồng để cải tạo sông Nhuệ
Thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng trạm bơm ở quận Bắc Từ Liêm, tạo nguồn cấp nước cải tạo cho sông Nhuệ.