Thanh Hóa: Công ty Mía đường Lam Sơn bị đề nghị xử phạt 350 triệu đồng vì xây dựng công trình khi chưa có ĐTM

Moitruong.net.vn

– Với việc triển khai xây dựng công trình khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn bị Sở TN&MT Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh xử phạt với tổng mức phạt lên tới 350 triệu đồng.

Dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1362/STNMT-TTr gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Cty CP Mía đường Lam Sơn.

Công văn nêu rõ, ngày 25/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Phú và Công ty CP Lam Sơn tổ chức Hội nghị xem xét theo nội dung nêu trên; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Thứ nhất, theo quy định của pháp luật thì không có quy định đối với dự án trọng điểm của ngành nông nghiệp được hỗ trợ tiền bồi thường GPMB; được Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt để khánh thành chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 19…(nội dung giải trình của Công ty) là không phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng trong quá trình thực hiện đầu tư dự án.

Thứ hai, việc Công ty CP Lam Sơn xây dựng một số hạng mục công trình trên đất đối với Dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, trong khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và điểm d khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Thứ ba, xem xét nội dung giải trình, đối với quy định của pháp luật thì Công ty CP Lam Sơn không thuộc những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính (quy định tại Điều 11 Luật Xử lý Vi phạm hành chính năm 2012) và không thuộc những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (quy định tại Điều 65 Luật Xử lý Vi phạm hành chính năm 2012).

Căn cứ các quy định của pháp luật và Biên bản hội nghị ngày 25/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Công ty CP Lam Sơn, về hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, vi phạm điểm d khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; mức phạt đề xuất là 350.000.000 đồng, theo như Công văn số 990/STNMT-TTr ngày 05/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Hạnh Nhân