Thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Moitruong.net.vn

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp, trên cơ sở toàn bộ 121,84km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Trong phiên họp sáng 18/9, UB Thường vụ Quốc hội biểu quyết, nhất trí với việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, thành lập phường An Bình A thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 27,03 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A. Thành lập Phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 19,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km2 diện tích tự nhiên và dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnh và 2 xã Bình Thạnh, Tân Hội.

Thị xã Hồng Ngự có vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật – văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh Đồng Tháp (thành phố nằm ở phía bắc, giáp với tỉnh Prey Veng của Campuchia).

Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Hồng Minh