Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Moitruong.net.vn

– Tổ công tác đặc biệt chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg ngày 30/8 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái là Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ phó thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Các Tổ phó Tổ công tác bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung.

Các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Dịch Covid-19 làm nhiều doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn

Theo đó, tổ công tác sẽ chủ động tiếp cận, nắm bắt thông tin, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp kịp thời để chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất liên vùng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ cũng sẽ phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các Bộ ngành và địa phương để cùng tham mưu cho Thủ tướng giải quyết các vấn đề liên quan.

Cùng với việc giúp Chính phủ trong chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, tổ công tác cũng sẽ đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân; giúp Thủ tướng đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn vướng mắc để kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật.

Để thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác được yêu cầu các Bộ ngành và địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, mời các lãnh đạo, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng định kỳ hàng tháng.

Lê Hoa