Thanh niên

Giải pháp nào cho thí sinh khi kỳ thi IELTS bị hoãn tại Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc kỳ thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế khác tạm hoãn là do hồ sơ đề nghị phê duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên tiến trình xử lý kéo dài khiến một số đơn vị, tổ chức chưa thể tổ chức thi gây ảnh hưởng tới kế hoạch thi cử của những người có nhu cầu thi.