Thành phố Hà Nội

Hà Nội: Tăng cường kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông
UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị… tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.