thành phố sinh thái

Đưa Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch
Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ chuyên đề về xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.