TP. Cần Thơ xây dựng thành trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long

Minh Châu|10/09/2020 03:29

Moitruong.net.vn – TP. Cần Thơ mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đồng thời là đô thị hạt nhân của vùng.

Theo Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị,mục tiêu đến năm 2030, TP. Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

TP. Cần Thơ được xây dựng hướng tới là trung tâm của vùng ĐBSCL

Tầm nhìn đến năm 2045: Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Được biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX, cơ cấu kinh tế TP. Cần Thơ đã chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo, đạt mức 92,3% trong cơ cấu GRDP năm 2019; từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng về công nghiệp và dịch vụ. Hoàn thành trước thời hạn chương trình nông thôn mới và đang xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện cùng với cải cách thủ tục hành chính đã thúc đẩy các khu vực kinh tế phát triển đa dạng; thu hút được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Năm 2019, tổng vốn đầu tư toàn xã hội lớn hơn gấp 7,1 lần so năm 2005, đứng đầu vùng ĐBSCL.

Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch chậm và chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020… Vì vậy, ngày 5/8, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Minh Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Cần Thơ xây dựng thành trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long