thị xã Sông Cầu

Phú Yên: Xử lý ô nhiễm môi trường vịnh Xuân Đài đạt hiệu quả bước đầu
Vừa qua, UBND thị xã Sông Cầu đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đối tác tổ chức Hội thảo về đánh giá kết quả về dự án xử lý ô nhiễm môi trường vịnh Xuân Đài.