thị xã Tân Uyên

Bình Dương: Thị xã Tân Uyên chính thức trở thành Thành phố Tân Uyên
Ngày 10/04, thông qua Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Tân Uyên đã chính thức trở thành thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.