thời tiết biển

Chủ động ứng phó với gió Đông Bắc mạnh trên biển
Ngày và đêm 19/3, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.