Thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn

Moitruong.net.vn

– Vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ TN&MT về việc thực hiện nghị quyết 09/NQ – CP của Chính phủ và phương án thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn.

 

Để triển khai nội dung của Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Bộ đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, trên cơ sở đó tổ chức các cuộc họp, làm việc với với các Bộ: Tư Pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã gửi Công văn số 825/BTNMT-TCMT tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn và gửi về Bộ. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp đi khảo sát và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Bình để nắm bắt về công tác quản lý chất thải rắn của địa phương.

Ảnh minh họa

Căn cứ trên ý kiến của các Bộ và đơn vị liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nhanh chóng hoàn thiện báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và phương án thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải để trình Chính phủ.

Tới đây, Bộ sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước. Nội dung kiểm tra tập trung vào rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn tại các địa phương, công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn; các cơ chế, chính sách về quản lý chất thải do các địa phương ban hành; các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng; vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động xử lý chất thải rắn gây ra; đơn giá, định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; các vấn đề “nóng” trong xử lý chất thải rắn tại các địa phương; các vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong công tác quản lý chất thải rắn.

Trong quá trình rà soát, đánh giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mời một số chuyên gia trong nước và của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như JICA, KOICA, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, UNDP…. để tư vấn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc rà soát, đánh giá dự kiến sẽ kết thúc trước tháng 6 năm 2019.

Sau khi có kết quả rà soát, đánh giá tình hình quản lý chất thải trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn; xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Minh An (T/h)