thông suốt

Xây dựng hệ thống giao thông Hà Nội an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện với môi trường
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND, về việc thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ “Về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn TP Hà Nội.