thủy điện Sông Tranh 2

Quảng Nam yêu cầu thủy điện hạ mực nước để đảm bảo dung tích đón lũ
Moitruong.net.vn – Tỉnh Quảng Nam yêu cầu vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và A Vương về mực nước cao nhất trước lũ.