tia cực tím

Nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao
Ngày 4/8, các thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia UV cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ.