tia cực tím

Chỉ số tia cực tím tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ ở mức nguy cơ gây hại rất cao
Theo Dự báo, ngày 25/11 các thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ.