tỉnh Nghệ An

Nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch tiếp tục được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam
Ngày 21/2, Bộ NN-PTNT công bố Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.