Tổng bí thư: Xác định rõ quan điểm về phòng, chống dịch và phục hồi trong tình hình mới

Moitruong.net.vn

– Tổng Bí thư yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật, khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan, không tô hồng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2021 và 2022. Xác định rõ quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

Sáng ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị lần này T.Ư sẽ xem xét, cho ý kiến về tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị T.Ư 7 khoá XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47 ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Về kinh tế – xã hội năm 2021 – 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ cuối tháng 4 đến nay, với biến chủng mới – Delta, lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, hết sức tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội; cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Do đó, Tổng bí thư đề nghị, căn cứ trên tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, T.Ư cần thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2021, dự báo đến hết năm 2021, nhất là dự báo về tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới.

Từ đó, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

Tổng bí thư cũng yêu cầu, trên cơ sở thảo luận, xác định rõ quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, xác định các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao.

“Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan nhưng cũng không tô hồng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

 

Nhắc đến một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư nhận định thời gian qua chúng ta đã đạt được các kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí có mặt còn phức tạp hơn.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao nhiệm vụ và giải pháp nhằm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” trong nội bộ”.

Gợi ý thảo luận, Tổng bí thư cho rằng nên gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực… Từ đó, đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân; xác định rõ mục tiêu, quan điểm và những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này.

Tổng bí thư đề nghị đại biểu làm rõ hơn yêu cầu không chỉ phòng, chống tham nhũng mà còn phòng, chống tiêu cực. “Những biểu hiện tiêu cực là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?”, Tổng bí thư đặt vấn đề và cho rằng cần làm rõ để đề ra biện pháp chữa trị hữu hiệu.

Tổng bí thư cũng đề nghị các ủy viên Trung ương đóng góp ý kiến để ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của đảng viên theo hướng tích cực.

Hoàng Lam