TP Hồ Chí Minh: Đảm bảo an toàn điện cho người dân

Moitruong.net.vn

– Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn điện cho người dân TP.HCM 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng của mùa mưa sắp tới đến công tác an toàn điện trên địa bàn, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, chuẩn bị ứng phó khi có sự cố xảy ra bất ngờ. Đồng thời, đưa ra những cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão đến người dân TP.

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) luôn chủ động thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo cung cấp điện thông suốt, ổn định và đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão, nhất là các tuyến đường, khu vực dân cư thường bị ngập nước khi mưa lớn hay triều cường.

Công nhân EVNHCMC đang thực hiện bảo trì lưới điện

Trước mùa mưa bão, EVNHCMC đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan (mưa bão, ngập úng,…) để kịp thời xử lý; Thực hiện cải tạo, nâng cao tủ điện, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những thiết bị hư hỏng; Chủ động tổ chức kiểm tra, phối hợp với các Khu quản lý đô thị, Công ty Công viên cây xanh mé nhánh, tỉa cành các cây xanh có thể tác động đến lưới điện; Kiểm tra bảng quảng cáo, lều, lán,… có khả năng ngã đổ, bay vào đường dây, trạm biến áp; Lập phương án ứng phó khi có cây ngã, đổ vào đường dây cao áp, đảm bảo cung cấp điện các tuyến dây trọng yếu của từng quận/huyện.

Đồng thời, EVNHCMC cũng phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các quận, huyện liên tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện, bổ sung công suất điện cho các trạm bơm mới được nâng cấp; Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu bơm tiêu thoát nước khi úng ngập xảy ra; Đảm bảo an toàn điện đối với nhà ở và nơi sản xuất kinh doanh tại các khu dân cư…

Đặc biệt trước mùa mưa bão, tổng công ty đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan (mưa bão, ngập úng…) để kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, tổng công ty đang tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa và ngầm hóa lưới điện. Chương trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng an toàn điện, độ tin cậy cung cấp điện và giảm tối đa tác động từ các yếu tố bên ngoài cũng như ảnh hưởng của thời tiết.
Ngành điện cũng tổ chức lực lượng ứng trực, chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, vật tư dự phòng.

Tổng công ty đã yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị quán triệt không để xảy ra tư tưởng chủ quan, lơ là đối với công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai. Các đơn vị phát huy tốt phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc “ba sẵn sàng” trong việc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra, sự cố bất ngờ.

Minh Châu