ngập úng

TP. HCM đối mặt đợt triều cường cuối tháng 11, có nơi chạm mốc 1,7m
Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 25-26/11 (tức 2-3/11 Âm lịch). Ở trạm Phú An và trạm Nhà Bè có khả năng ở mức 1,65-1,70m.