TPHCM: Những thủ tục được ưu tiên giải quyết trong thời gian cách ly xã hội

Moitruong.net.vn

– Trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 1/4 – 15/4, TPHCM vẫn trực tiếp giải quyết những thủ tục hành chính cấp bách cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Nội vụ TP.HCM mới chính thức ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện chủ trương thay đổi phương thức làm việc của cán bộ công chức và người lao động nhằm đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính đã được công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các hồ sơ thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách.

TP.HCM vẫn giải quyết thủ tục hành chính cấp bách trong thời gian cách ly xã hội.

Những hồ sơ thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách trong các trường hợp sau đây vẫn được tiếp nhận và giải quyết theo quy định:

– Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử để tiếp tục làm các thủ tục khác theo quy định.

– Hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

– Các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị cơ quan, đơn vị phải thông tin công khai việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trong trường hợp đặc biệt, cấp bách (kèm theo danh mục thủ tục hành chính được giải quyết) tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến khác (các app) của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Sở Nội vụ lưu ý, trong trường hợp tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ đặc biệt, cấp bách và trả kết quả theo các nội dung nêu trên, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng theo Sở Nội vụ TPHCM, các thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước đây và có kết quả trong thời gian từ ngày 1.4 đến ngày 15.4, khi cá nhân trực tiếp đến trụ sở để nhận kết quả thì các cơ quan, đơn vị vẫn phải trả kết quả.

Lê An (t/h)