trạm trung chuyển

Đà Nẵng sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư nhà máy xử lý rác thải
Hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhiều dự án trọng điểm về môi trường triển khai còn chậm như đầu tư dự án nhà máy xử lý rác 1.000 tấn, 650 tấn, các trạm trung chuyển rác…