Triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Thỏa thuận Paris giữa Bộ Tài nguyên và Cơ quan Phát triển Pháp

Theo Monre|28/03/2018 08:29

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 27/3/2018 (theo giờ địa phương), Lễ ký kết bản ghi nhớ Đối tác chiến lược Thỏa thuận Paris giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Remy Gioux – Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã diễn ra.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và ông Remy Gioux – Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trao Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu) sẽ cùng với AFD cam kết hợp tác với 03 nhiệm vụ ưu tiên, cụ thể là:

Thứ nhất, phát triển Chương trình Gemmes (Generalized Monetary Macroeconomics for the Ecological Shift) nhằm nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra tại Việt Nam và đánh giá các chiến lược thích ứng. Trên cơ sở mô hình kinh tế vĩ mô cho từng vùng của Việt Nam, mục tiêu của Chương trình là đưa ra những dự báo tác động của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế – xã hội tại Việt Nam. Chương trình sẽ tích hợp và đánh giá các phương án thích ứng ngành và/hoặc địa phương, các mục tiêu của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và ông Remy Gioux – Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron

Thứ hai, trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động triển khai Thỏa thuận Paris, chuẩn bị các cơ sở khoa học và chiến lược để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam dự thảo các văn bản pháp lý về biến đổi khí hậu (đánh giá Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, xây dựng các đề xuất để triển khai Thỏa thuận Paris và chuẩn bị dự thảo Luật Biến đổi khí hậu trong thời gian tới), cùng với hoạt động cụ thể triển khai các chính sách này, chuẩn bị các hoạt động chiến lược dài hạn về phát triển các-bon thấp và khả năng chống chịu, phục hồi cao.

Thứ ba, xây dựng các mô hình mẫu, tuyên truyền và thúc đẩy mô hình phát triển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu như việc công bố các kết quả nghiên cứu, tổ chức hội thảo, đóng góp xây dựng các báo cáo…

Theo Monre

Bài liên quan
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ 4 tổng cục
    Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản không còn trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Thỏa thuận Paris giữa Bộ Tài nguyên và Cơ quan Phát triển Pháp