Trong 9 ngày có hơn 300.000 thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng

(Moitruong.net.vn) – Thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 9 ngày được điều chỉnh nguyện vọng (từ ngày 15/7 đến hết 23/7) cả nước có 300.012 thí sinh đã thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học.

tuyển sinh đại học 2017

Trong 9 ngày có hơn 300.000 thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng

Từ ngày 15/7 đến ngày 21/7 thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Tổng số thí sinh điều chỉnh trực tuyến là 246.542 thí sinh chiếm 82,17%.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 23/7 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu. Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu là 53.470 thí sinh chiếm 17,82%.

Số thí sinh điều chỉnh chế độ ưu tiên là 471 thí sinh. 

Ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng dữ liệu để các trường đại học tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển, chính thức tiến hành xét tuyển đại học.

Quỳnh Mai