trồng rừng

Đà Nẵng khuyến khích người dân tích cực tham gia chính sách trồng rừng gỗ lớn
Chiều ngày 18/6, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng có buổi làm việc giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố” với các đơn vị và địa phương liên quan.