trồng rừng

Thái Nguyên tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023
Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tết trồng cây, chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2023. sao cho thực chất, hiệu quả, gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.