Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Quang Anh – Văn Danh|05/09/2022 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 05/9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho sinh viên.

Tại đây, các sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu đã được nghe Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

luat-bien-phong-viet-nam.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 11/11/2020 tại Kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Luật Biên phòng Việt Nam là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Luật gồm 6 chương 36 điều.

Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 21/1/2022. Nghị định này quy định chi tiết về hệ thống tổ chức; chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với BĐBP; phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng...

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông tin những nội dung liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp sinh viên nắm được các nội dung cơ bản và sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu