Luật Biên phòng Việt Nam

Lan tỏa Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” đến cán bộ, chiến sĩ các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên
Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 27/11/2023 với vòng loại ba tuần để lựa chọn cá nhân xuất sắc nhất tiến vào chung kết.