UBND quận Hoàn Kiếm

Hà Nội thử nghiệm quản lý không gian xanh theo hướng sinh thái
Moitruong.net.vn – Để phát huy tối đa lợi thế giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, UBND quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với chuyên gia Pháp lập quy hoạch không gian công cộng, thử nghiệm quản lý không gian xanh theo hướng sinh thái.