ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày Khí tượng thế giới 2024: Tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu
Ngày Khí tượng Thế giới 23/3 được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”.