ứng phó biến đổi khí hậu

Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định luôn ủng hộ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu
Trước những thách thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Liên hợp quốc và cá nhân ông sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong tiến trình này.