vệ sinh

Phong trào nhà nhà an toàn, thị trấn an toàn ở Cà Mau
“Nhà tôi an toàn”, “thị trấn an toàn” là những mô hình về việc giữ gìn vệ sinh môi trường từ gia đình đến đường làng, ngõ xóm và công tác phòng cháy, chữa cháy đang triển khai trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bước đầu đạt được hiệu quả tích cực khi nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo người dân.