vệ sinh

Hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên Lữ đoàn 957 ra quân “Ngày chủ nhật xanh”
Sáng 28-5, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” với hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn tham gia.