[VIDEO] Giải ngân gói tín dụng 120 tỷ đồng

Trần Đức|22/04/2023 09:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội được triển khai - cả doanh nghiệp và người dân đều đang mong chờ những ưu đãi.

VIDEO: Giải ngân gói tín dụng 120 tỷ đồng
Bài liên quan
  • Những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của Hà Nội
    Qua hơn 2 năm Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025, Đến nay, đã có 23/33 chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành kế hoạch hoặc đảm bảo lộ trình đạt kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
[VIDEO] Giải ngân gói tín dụng 120 tỷ đồng