Việt Nam xuất siêu 25,83 tỷ USD trong 11 tháng năm 2023

Minh Lâm|03/12/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 619,17 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 322,50 tỷ USD; nhập khẩu đạt 296,67 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 25,83 tỷ USD.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,88 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD.

Về xuất khẩu hàng hoá, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,50 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

xuat-khau.jpg
Ảnh minh họa.

Trong 11 tháng đầu năm, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó một số mặt hàng nông nghiệp vẫn là điểm sáng trong bức tranh chung. Cụ thể, 11 tháng, một số sản phẩm nông, thủy sản tăng cả về giá trị và lượng so với cùng kỳ năm 2022 như: rau quả đạt 5,32 tỷ USD, tăng mạnh nhất 74,5%; gạo đạt 4,41 tỷ USD, tăng 36,3%, về lượng tăng 16,2%; hạt điều đạt 331 tỷ USD, tăng 17,4%, về lượng tăng 23,1%.

Về nhập khẩu hàng hoá, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những điểm tích cực trong tháng 11 là kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục tăng so với tháng trước: máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,6 tỷ USD, tăng 0,9%; chất dẻo đạt 1,1 tỷ USD, tăng 21,1%; sản phẩm hóa chất đạt 750 triệu USD, tăng 15,9%.

Do nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu (xuất khẩu giảm 5,9%, nhập khẩu giảm 10,7%) nên cán cân thương mại của Việt Nam trong 11 tháng tiếp tục xuất siêu 25,83 tỷ USD, cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,3 tỷ USD.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam xuất siêu 25,83 tỷ USD trong 11 tháng năm 2023