xe khách

Tiếp tục đề nghị cấm xe giường nằm vào trung tâm TP.HCM vào đầu tháng 1 năm 2023
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM kiến nghị thành phố chấp thuận áp dụng cấm xe khách giường nằm vào trung tâm từ đầu tháng 1 năm 2023.