Xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

(Moitruong.net.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi; yêu cầu các cơ sở giáo dục có cam kết không được lạm thu.

Công văn nêu rõ, các cơ sở giáo dục phải chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Cụ thể, không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh trường, lớp học; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo ND