Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Moitruong.net.vn

– Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 32,07 tỷ USD, trong đó xuất khẩu (XK) đạt khoảng 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 4/2021, thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Toàn ngành tích cực hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong nước và mở cửa thị trường.

Về giá trị hàng hóa, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng NLTS 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 32,07 tỷ USD, trong đó XK đạt khoảng 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về nhập khẩu (NK) ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7%; xuất siêu khoảng 2,2 tỷ USD, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 4, kim ngạch XK ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 29,1% so với tháng 4/2020, giảm 13,3% so với tháng 03/2021; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,53 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,29 tỷ USD, thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 36 triệu USD.

Trong khi đó, sau 4 tháng, kim ngạch NK các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 121,9%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 36,9%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 679 triệu USD, tăng 22,1%; nhóm lâm sản chính khoảng 997,4 triệu USD, tăng 33,7%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,31 tỷ USD, tăng 40,1%.

Mục tiêu của Quý II mà Bộ NN-PTNT đưa ra bao gồm tăng trưởng GDP đạt 103,74% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 9,7 tỷ USD.

Hải Nhân

Chia sẻ