y bác sỹ

“Lương y như từ mẫu” – Y đức của người thầy thuốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Moitruong.net.vn – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng và luôn quan tâm đến xây dựng nền y học Việt Nam và y đức của người thầy thuốc. Theo Bác, “Ngành y tế cũng như các thầy thuốc Việt Nam “Lương y phải như từ mẫu”, phải là người mẹ hiền. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ người dân vận dụng cụ thể vào tình hình hiện tại như một kim chỉ nam để ứng phó, chiến thắng dịch bệnh.