28.554 tỷ đồng cho công tác bảo vệ và phát triển bền vững rừng khu vực Tây Nguyên

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng; từng bước khôi phục, phát triển rừng.

 

Mục tiêu của Đề án đến năm 2030, diện tích rừng đạt khoảng 2,72 triệu ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,2%; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của khu vực Tây Nguyên.

28.554 tỷ đồng khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên

Đề án đặt ra nhiệm vụ bảo vệ 2.246.068 ha rừng tự nhiên hiện có; ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật và mua bán vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật, chống người thi hành công vụ.

Đồng thời, xử lý dứt điểm đối với 282.896 ha rừng và đất lâm nghiệp đang có chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm; không để phát sinh tranh chấp, xâm lấn rừng; đẩy mạnh quản lý rừng cộng đồng, thực hiện canh tác nương rẫy bền vững theo hướng nông lâm kết hợp; sắp xếp, đổi mới 55 công ty lâm nghiệp trên địa bàn.

Về khôi phục và trồng rừng, đề án đặt ra mục tiêu trồng rừng đặc dụng, phòng hộ với diện tích 7.100 ha, trồng 136.000 ha rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh rừng bình quân 36.600 ha/năm, , trồng 48,4 triệu cây phân tán…

Theo quyết định, tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 28.554 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 7.800 tỷ đồng, vốn ODA 3.750 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách 17.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, đề án xây dựng cơ chế, chính sách lâm nghiệp đặc thù vùng Tây Nguyên theo hướng khuyến khích hình thành hệ thống quản lý rừng cộng đồng, trên cơ sở giao rừng cho hộ gia đình, nhóm hộ, buôn làng; cho phép sử dụng hợp lý một phần đất lâm nghiệp không có rừng để bố trí đất sản xuất cho người dân, góp phần ổn định đời sống gắn với bảo vệ, phát triển rừng lâu dài; xã hội hóa đầu tư hình thành vùng lâm sản ngoài gỗ (sâm Ngọc Linh, Song Mây,….).

An Nhiên (T/h)