Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2021-2025

Hoàng Anh|19/08/2022 14:30

Hiện Côn Đảo còn tồn khoảng hơn 70.000 tấn rác thải chưa được xử lý - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo Đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 tổ chức ngày 18/8.

Hiện nay, khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh đang có xu hướng tăng nhanh. Trong khi đó, việc thu gom và xử lý lại đang quá tải, từ đó rất dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đến nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 920 tấn/ngày. Số rác này hiện được thu gom và chôn lấp trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

con-dao.jpg
Ảnh minh họa

Riêng chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo hiện vào khoảng 11 tấn/ngày, được thu gom về Bãi Nhát để lưu giữ. Hiện Côn Đảo còn tồn khoảng hơn 70.000 tấn rác thải chưa được xử lý.

Dự báo đến năm 2025, khối lượng rác phát sinh trên toàn tỉnh khoảng 1.590 tấn/ngày.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, BR-VT giảm tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp xuống dưới 30%. Đối với các khu vực nông thôn tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân hữu cơ hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân hữu cơ.

Đến năm 2030 sẽ là một trong những tỉnh đi đầu thực hiện hiệu quả công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Phta biểu tại Hội thảo, Thạc sĩ Bùi Lê Thanh Khiết - Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn, ĐH Quốc gia TP HCM đã đưa ra giải pháp về phát triển kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo, đó là thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng trong khu vực công, khu vực tư nhân và khách du lịch về tiêu dùng hàng hóa và quản lý chất thải tại nguồn.

Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị trên địa bàn huyện không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, hạn chế tối đa việc sử dụng phông nền banner nhựa tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện.

Đối với các hộ gia đình, trường học, doanh nghiệp, công sở và các ngành khác trên địa bàn huyện thực hiện phân loại rác tại nguồn. Ngư dân không vứt bỏ ngư cụ và đồ nhựa chất thải ra biển.

Đặc biệt, tại các khu du lịch, điểm du lịch, lưu trú du lịch, và các cơ sở dịch vụ du lịch khác không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần hoặc túi ni lông khó phân hủy.

Bên cạnh đó, hệ thống thu gom chất thải tại Côn Đảo phải hiệu quả, phù hợp với hướng dẫn quản lý chất thải tại nguồn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2021-2025