bạc liêu

Cảnh báo tình trạng sạt lở tuyến sông Gành Hào
Thời gian qua, dòng chảy xiết của sông Gành Hào thuộc địa phận TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã làm một số nơi bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.