ban hành hướng dẫn

TP.HCM ban hành hướng dẫn thu phí lòng đường, vỉa hè
Theo hướng dẫn của Sở GTVT TP.HCM, lòng đường và vỉa hè chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, trường hợp sử dụng ngoài mục đích này sẽ được Sở GTVT TP, UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức xem xét, cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, tuy nhiên phải đảm bảo các tiêu chí và phù hợp với Quyết định 32/2023 của UBND TP.HCM.