Bản tin truyền hình Môi trường và cuộc sống số 15

– Bản tin truyền hình Môi trường và cuộc sống số 15 có những nội dung chính đáng chú ý sau:

1/ Trao giải cuộc thi hùng biện online “Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và nguồn tài chính cho đa dạng sinh học” ở Việt Nam

2/ Gala phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ

3/ Tp. Hồ Chí Minh: Nhà máy bê tông Lê Phan hoạt động gây ô nhiễm môi trường, đổ thải trái phép

4/ Thị xã Bình Minh (Vĩnh Long): Lò giết mổ Hoàng Minh xả thải gây ô nhiễm môi trường

5/ Chung cư HATECO Hoàng Mai: Nước sinh hoạt đen như nước cống

6/ Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trao học bổng Quỹ “chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu”

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 15

Ban biên tập