bạo lực học đường

[Góc nhìn tuần qua] Bạo lực học đường và bạo lực mạng xã hội
Moitruong.net.vn – Nhiều người rất dễ bị kích động khi chứng kiến một vụ bạo lực học đường. Xu hướng dùng bạo lực mạng xã hội để giải quyết bạo lực học đường, rất đáng tiếc lại là thực tế đang được nhiều người chấp nhận.