bạo lực học đường

[Góc nhìn tuần qua]: Khi cách giáo dục con trẻ của nhiều phụ huynh đang đi sai hướng
Sau vụ nam sinh lớp 8 bị đánh, nhiều phụ huynh lo lắng về bạo lực học đường và phía sau đó là vấn đề giáo dục con trẻ của phụ huynh hiện nay.