Bộ GD&ĐT: Quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường

08/03/2017 03:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Dự thảo Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Theo đó, dự thảo nghị định quy định rõ nội dung môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường với môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Môi trường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, quy định rõ ràng trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về bảm đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Nội dung cụ thể quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện gồm: Cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng xấu của các nhà máy, cơ sở sản xuất; Cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác xung quanh trường học.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em của cơ sở giáo dục. Đáp ứng các yêu cầu về tài liệu, học liệu giảng dạy và học tập sử dụng trong cơ sở giáo dục; Hoạt động trong cơ sở giáo dục;

Thành viên thuộc cơ sở giáo dục tôn trọng sự khác biệt; không kỳ thị, phân biệt đối xử về đặc điểm cá nhân, giới tính và hoàn cảnh gia đình đối với thành viên khác. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc cơ sở giáo dục đạt các yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích…

Môi trường giáo dục phòng, chống bạo lực học đường với các nội dung: Cơ sở giáo dục có các hoạt động phòng ngừa bạo lực học đường; Thành viên thuộc cơ sở giáo dục chủ động áp dụng phương pháp giáo dục bằng các biện pháp tích cực, không bạo lực; không xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác.

Không cổ vũ, kích động hành vi bạo lực;có trách nhiệm thông báo, tố giác các hành vi bạo lực học đường đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền; Ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.

Cơ sở giáo dục có quy trình tiếp nhận thông tin và xử lý trường hợp bạo lực học đường.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ GD&ĐT: Quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường