bầu không khí

[Infographics] Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta
Chủ đề của Ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh 7/9/2022 là “Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta.”