bệnh phổi

Đốt rơm rạ: Lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường
Những ngày gần đây, người dân Hà Nội lại có nguy cơ chịu khổ vì ô nhiễm không khí khi một số huyện ngoại thành tái diễn tình trạng đốt rơm rạ sau mùa gặt.