bệnh viện Nhi Trung ương

Kiểm tra đột xuất nhiều bệnh viện tuyến cuối, Thủ tướng chỉ đạo nhiều vấn đề cấp bách
Sau khi đi kiểm tra đột xuất các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi, bệnh viện Nhiệt đới, Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, thành lập ngay các trung tâm chuyên dự trữ thuốc hiếm, đặt tại 6 vùng kinh tế - xã hội trên cả nước, giao một bệnh viện hàng đầu tại đó quản lý, điều phối.