bếp than tổ ong

Hà Nội: Sớm di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường không khí ra khỏi nội đô
Với mục tiêu hoàn thiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trong thời gian sớm nhất, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp tục tham mưu UBND thành phố di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường không khí ra khỏi nội đô...