bếp than tổ ong

Hà Nội loại bỏ gần 100% bếp than tổ ong, xử lý hàng loạt “điểm đen” ô nhiễm
Moitruong.net.vn – Tính đến hết năm 2021 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố chỉ còn 316 bếp than tổ ong, đã loại bỏ được 54.176 bếp (giảm 99,42% so với số liệu điều tra khảo sát ban đầu năm 2017). Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định cụ thể để xử lý hàng loạt “điểm đen” về ô nhiễm trên địa bàn.