biến tướng

Biến tướng tục cúng cô hồn
Moitruong.net.vn – Cúng cô hồn được coi là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, nhưng mấy năm gần đây đã biến tướng thành tệ cướp giật cô hồn gây phản cảm.